ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС

Обучение за опресняване на знанията и уменията относно безопасните методи за работа на височина с използване на лични предпазни средства срещу падане от височина
Опреснителен курс се провежда само на лица, преминали въвеждащ или основен курс в Пик 3000 ООД.

1. Предназначение

 • Лица, преминали въвеждащ или основен курс за безопасна височинна работа на желязо-решетъчни конструкции, мачти и други съоръжения, използвани в телекомуникациите, енергопреноса, кранове, контактна мрежа на транспорта и т.н.

2. Цел на обучението

 • Проверка и опресняване на знанията и уменията за работа с ЛПС срещу падане от височина.
 • Запознаване с новости в законодателството и методите при работа на височина.   

3. Продължителност на курса

 • 1 ден х 8 часа

4. Брой участници

 • Минимален брой участници – 6 души.
 • При групи над 7 лица заниманията се водят от двама инструктори.

5. Оборудване и екипировка

 • Служителите участват с личните си предпазни средства, като ПИК 3000 ООД осигурява някои допълнителни при необходимост (въжета например).
 • Служителите трябва да се явяват на практическите занимания с подходящо облекло и обувки за тренировъчни занимания на височина.

6. Време и място на провеждане:

 • Обучението се провежда на предварително договорени дати.
 • Мястото за провеждане се договаря предварително с клиента.

7. Сертификат

 • След успешно завършване на курса на клиента се издава протокол за преминат опреснителен курс.
 • Ново удостоверение не се издава.

8. Допълнителна информация

 • За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете, други курсове (вдигане на товари, работа на други съоръжения и т.н.)  свържете се с нас по e-mail, телефон или факс (вижте контакти)

Забележка:

 • Съдържанието на курса е съобразено със спецификата на конкретната дейност, която извършва клиента.

Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: