ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

1. Предназначение

Всички лица, работещи с преносими стълби.

2. Цел на обучението

Безопасно използване на преносими стълби.

Запознаване с изискванията за безопасна работа с всеки отделен елемент от личните предпазни средства.

3. Продължителност

Курсът е с продължителност 8 часа, провежда се в рамките на един работен ден и включва теоретични и практически занятия.

4. Оборудване и екипировка

ПИК 3000 ООД осигурява необходимите лични предпазни средства и стълби за провеждане на занятията.

Участниците следва да се явят на занятията с работно или спортно облекло и обувки, подходящи за работа на височина и съобразени със сезона.

5. Време и място на провеждане:

Съгласно допълнително споразумение между клиента и Пик 3000 ООД.

6. Допълнителна информация

По желание на клиента в края на обучението участниците могат да положат теоретичен изпит с тест.

За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете, други курсове свържете се с нас по e-mail, телефон или факс (вижте контакти).


Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: