ДОПЪЛВАЩ КУРС

Допълнително обучение за безопасна работа на височина с използване на лични предпазни средства срещу падане от височина

1. Предназначение

  • Лица, преминали въвеждащ курс на обучение, които желаят да разширят знанията и уменията си. Допълнителният курс е подходящ най-вече за активно работещи на желязо-режетъчни конструкци, мачти и други телекомуникационни и енергопреносни съоръжения, кранове, контактна мрежа на транспорта и др.

2. Цел на обучението

  • Разширяване на знанията и умения за безопасна височинна работа.
  • Усвояване на методи на работа с ограничено използване на въжен достъп, вдигане и спускане на товари и спасяване на пострадал.

3. Продължителност на курса

  • 3 дни х 8 часа

4. Брой участници

  • Минимален брой участници – 5 души.
  • При групи над 5 лица практическите занимания се водят от двама инструктори.

5. Оборудване и екипировка

  • Курсистите се явяват с личните предпазни средства, които имат, а Пик 3000 ООД осигурява допълнителни средства за въжен достъп, вдигане на товари и др. 
  • Служителите трябва да се явяват с подходящо облекло и обувки за тренировъчни занимания на височина.

6. Време и място на провеждане:

  • Обучението се провежда на предварително договорени дати.
  • Занятията се провеждат на място, договорено от ПИК 3000 ООД и клиента.

7. Сертификат

След успешно завършване на курса, на участника се издава удостоверение за завършен курс за работа на височина.

Удостоверението се издава въз основа на  демонстрираните практически умения за работа с ЛПС по време на курса и успешно положен теоретичен изпит с тест.

На участник, който не се е справил с изискванията, удостоверение не се издава.

8. Допълнителна информация

За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете, други курсове (вдигане на товари, работа на други съоръжения и т.н. -  свържете се с нас по e-mail, телефон или факс (вижте контакти)

Забележки:

Програмата на курсовете може да се променя в зависимост от спецификата на работа на съответната група, нивото на компетентност на участниците и метеорологичните условия.

В случай, че броят на участниците е под изискуемият минимум за група, участниците заплащат таксата за пълна група с минимален брой участници. Например, ако желаещите за въвеждащ курс са четири на брой, те заплащат обучение за шест души.


Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: