Курсове

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ВИСОЧИНА И РАБОТА ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ

Пик 3000 ООД провежда различни курсове за обучение в безопасните методи при работа на височина и работа по индустриален алпийски способ (работа с въжен достъп и работа от въже, наричана също промишлен алпинизъм). Съдържанието на курсовете е съобразено със спецификата на извършваната дейност: работа на височина без въжен достъп, височинна работа с използване на въжен достъп, височинно-спасителна дейност и др. Упражненията в техниките за достъп и позициониране на работното място могат да се адаптират в зависимост от характерните особености на дейността (желязо-решетъчни конструкции, мачти, кранове, силози, строителни обекти и др.), а обучението да се проведе на съоръженията и обектите, на които извършва височинната работа
Фирма Пик 3000 е атестирана от АРАС за провеждане на курсове за квалификация съгласно системата на АРАС (за повече информация вижте сайта на АРАС - www.aras.bg)

Важно!!! Във връзка с констатирани случаи на фалшифицирани удостоверения от лица, които реално не са преминали курс обучение в Пик 3000 ООД, молим работодателите, които назначават на работа лица, представящи удостоверения за преминато обучение в Пик 3000 ООД, да се свържат с нас за подвърждаване на валидността на документа!

Курс   Предназначение Продължителност

ВЪВЕЖДАЩ КУРС

Работещи в телекомуникациите, енергопреноса, поддръжка и експлоатация на кранове, контактна мрежа на транспорта, работа по метални конструкции и изграждане на скелета и др.

Заявка за участие в курс

2 дена

ОСНОВЕН КУРС

Работещи в телекомуникациите, енергопреноса, поддръжка и експлоатация на кранове, контактна мрежа на транспорта, работа по метални конструкции и изграждане на скелета и др.

Заявка за участие в курс

5 дена

ДОПЪЛВАЩ КУРС

Лица, преминали въвеждащ курс на обучение, които се нуждаят от разширяване на знанията и уменията. Този модул може да бъде съобразен със спецификата на работа в конкретна област.

Заявка за участие в курс

3 дена

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС

Лица, преминали въвеждащ или основен курс в Пик 3000

Заявка за участие в курс

1 ден

ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ - вътрешна част

Лица, работещи на вятърни генератори, без излизане извън обезопасените с колективни предпазни средства зони. Всички лица, работещи на обезопасени с твърди осигурителни линии съоръжения.

Заявка за участие в курс

2 дена

ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ - външна част

Лица, работещи на вятърни генератори от външната страна. В този случай работещите трябва да преминат курсове по АРАС!

Заявка за участие в курс

Виж курсовете по АРАС

АРАС 1-во ниво

Всички, извършващи работа с въжен достъп (по индустриален алпийски способ)

Заявка за участие в курс

5 дена + 1 ден изпит

АРАС 2-ро ниво

Работещи по индустриален алпийски способ, които имат 1-во ниво по АРАС

Заявка за участие в курс

5 дена + 1 ден изпит

АРАС 3-то ниво

Работещи с въжен достъп (по индустриален алпийски способ), които имат 2-ро ниво по АРАС

Заявка за участие в курс

5 дена + 2 дена изпит

АРАС – директно вписване за ниво 2 и 3

Лица, желаещи да се сертифицират директно за 2-ро или 3-то ниво по АРАС

Заявка за участие в курс

6 дена + 2 дена изпит

ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Лица, работещи в ограничении пространства (канализация, резервоари, силози, колектори…)

Заявка за участие в курс

1 ден

ПРЕНОСИМИ СТЪЛБИ

Лица, извършващи работа от преносими стълби

Заявка за участие в курс

1 ден

СПАСЯВАНЕ В ИНДУСТРИЯТА

Аварийни групи в предприятия, газо-спасители, ведомствена пожарна и др.

Заявка за участие в курс

1 или повече дни

СПАСЯВАНЕ ОТ ЛИФТОВЕ

Лица, работещи на въжени линии (седалкови и кабинкови лифтове)

Заявка за участие в курс

2 дена

СПАСЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Аварийно-спасителни отряди

Заявка за участие в курс

1 или повече дни в зависимост от предварителната подготовка

Официален представител за България на: