ОСНОВЕН КУРС

Основен курс за обучение в безопасните методи за работа на височина с използване на лични предпазни средства срещу падане от височина

1. Предназначение

 • Основният курс за безопасна височинна работа е предназначен най-вече за работещи на желязо-решетъчни конструкции, мачти (мачтовици) и други съоръжения в телекомуникациите, енергопреноса, поддръжка и експлоатация на кранове, контактна мрежа на транспорта, работа по метални конструкции и изграждане на скелета, изграждане на сцени и павилиони за масови мероприятия и др.

2. Цел на обучението

 • Запознаване с нормативните изисквания за безопасност.
 • Придобиване на необходимите знания и умения за безопасна работа на височина.
 • Запознаване и усвояване на различните техники за безопасна работа на височина и ограничено използване на въжен достъп в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност.

3. Продължителност на курса

 • 5 дни х 8 часа

4. Брой участници

 • Минимален брой участници – 5 души.
 • При групи над 5 лица практическите занимания се водят от двама инструктори.

5. Оборудване и екипировка

 • Пик 3000 ООД осигурява средства за лична безопасност, както и  допълнителни печатни материали.
 • Служителите трябва да се явяват на практическите занимания с подходящо облекло и обувки за тренировъчни занимания на височина.

6. Време и място на провеждане:

 • Обучението се провежда на предварително договорени дати.
 • Теоретичните занятия се провеждат в зала на клиента (ако има такава) или в зала, наета от ПИК 3000 ООД, а практичните занимания - на място, договорено от ПИК 3000 ООД и клиента.

7. Сертификат

 • След успешно завършване на курса, на участника се издава удостоверение за завършен курс за работа на височина.
 • Удостоверението се издава въз основа на  демонстрираните практически умения за работа с ЛПС по време на курса и успешно положен теоретичен изпит с тест.
 • На участник, който не се е справил с изискванията, удостоверение не се издава.

8. Допълнителна информация

 • За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете, други курсове (вдигане на товари, работа на други съоръжения и т.н.)  свържете се с нас по e-mail, телефон или факс (вижте контакти)

Забележки:

 • Програмата на курсовете може да се променя в зависимост от спецификата на работа на съответната група, нивото на компетентност на участниците и метеорологичните условия.
 • В случай, че броят на участниците е под изискуемият минимум за група, участниците заплащат таксата за пълна група с минимален брой участници. Например, ако желаещите за въвеждащ курс са четири на брой, те заплащат обучение за шест души.

Заявка за участие в курс


Официален представител за България на: