AIR-LEASH

Средство за закачане на работни инструменти

Еластичен държач за инструменти за закачане на работните инструменти по време на работа.

• Състои се от 2 елемента:
- Еластичен спираловиден кабел, който може да се фиксира (с помощта на едно малко карабинерче) към торби за инструменти TOOL-BUCKET, към сбруи като HERO PRO, SYNCRO и STYX, или към седалка AIR-SIT.

- Един накрайник за закачане на инструменти, който се свързва към спиралновидния кабел.

• Инструментите се закачат чрез котвен възел или чрез защипване (трябва добре да се изберат подходящите инструменти).

• Една халка дава възможност за закачане на инструмента на карабинер към сбруята, между 2 използвания.

• Накрайниците се предлагат отделно.

• Всички закачени за такъв накрайник инструменти могат да се свържат към спираловидния кабел.

Техническа спецификация

Минимална дължина: 45 cm

Удължение при натоварване с 500g: 150 cm
Максимално тегло на инструмента: 500 g

Референция: BAL


* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: