SECUROPE

Въжена хоризонтална или вертикална осигурителна линия

Осигурителната линия SecuRope се инсталира стационарно върху сгради или съоръжения и служи за обезопасяване на лицата, извършващи дейности по поддръжка на сградата.
Обезопасителната система SecuRope представлява стоманено въже, фиксирано към конструкцията чрез крепежни елементи, разположени равномерно по дължината на въжето.
Едно или повече лица могат да се закачат към въжето чрез подвижно устройство (по едно на всеки човек), което се движи по стоманеното въже.
Осигурителната линия SecuRope позволява придвижване на работещите в цялата зона, в която съществува риск от падане от височина, като не се налага откачане от въжето при преминаване през междинни осигурителни точки.

 

Техническа спецификация на осигурителната линия Securope:

- Брой ползватели: 4

- Разстояние между 2 точки на закрепване: 12 m

- Ъгъл на огъване: 90°

- Интегриран поглъщател на енергия в крайните и междинните осигурителни точки.

- Осигурителните елементи нямат трайна деформация след падане на ползвателя.

- Осигурителната линия Securope може да се монтира различни покривни конструкции.

Предлагат се няколко сертифицирани конфигурации:

- Хоризонтална осигурителна линия с максимален наклон 15°, която се монтира върху под, върху стена или върху таван.

- Наклонена осигурителна линия с наклон от 15° до 65°.

- Вертикална осигурителна линия Securope Vertical.

Референция: securope

Стандарт: EN 795 :2012 клас C и EN 353-1


* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: