SECURAIL VERTICAL

Вертикална релсова осигурителна линия

Осигурителната линия SecuRail Vertical се инсталира стационарно върху стълба или друга конструкция и служи за обезопасяване на хората, които работят на височина и са в ситуация на риск от падане от височина по-голяма от 3 м. Осигурителната линия SecuRail Vertical се състои от алуминиева релса, фиксирана към носещата конструкция чрез елементи, разположени равномерно по дължината й. Потребителят е обезопасен чрез предпазен колан за цялото тяло (EN 361), снабден с карабинер (EN 362) с който се закача към спирачно устройство (наречено  VIA 4, реф. RHF014)  което се движи по релсата. Спирачното устройство е с интегриран към него поглъщател на енергия (съответстващ на EN 355), който абсорбира енергията при евентуално падане на човека.

Референция: securail_vertical

Стандарт: БДС EN 353-1


* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: