PRO

Макара, която може да се отваря, без да се откача от карабинера

Макара PRO е създадена, за да улесни максимално организирането на полиспастни системи или системи за отклонение на товари. Тази макара е с конструкция, позволяваща поставяне на въжето, без да се налага откачане на макарата от карабинера. По този начин се избягва и риска от неволно изпускане на макарата. При натоварване страната се заключва и не позволява нежелано отваряне на макарата.  Ролка с голям диаметър, монтирана на сачмени лагери, осигурява висок КПД. Макара PRO е особено подходяща при работа с тежки товари.

 

 

 

 

Техническа спецификация


Гаранционен срок: 3 години
Минимален диаметър на въжето: 7 mm

Максимален диаметър на въжето: 13 mm

Тип на ролката: конструкция със сачмени херметично затворени лагери

Диаметър на ролката: 38 mm

Максимално работно натоварване: 2 x 2,5 = 5 kN

Якост на разрушаване: 2 x 11 = 22 kN

КПД: 95 %

Референция: P46

Стандарт: CE EN 12278, EAC, NFPA 1983 Technical Use

Тегло: 205 g

Състав: алуминий, полиамид


* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: