HUIT

Десандьор осмица

Обикновените десандьори са лесни за работа и ефикасни. Те нямат механична система. Триенето на въжето през уреда определя степента на спирачното действие. Скоростта се регулира чрез по-силно или по-слабо опъване на свободния край.
• Квадратен профил за избягване усукването на въжето и образуване на възли.
• Компактен и лек.
• Функционира върху единични и двойни въжета с диаметър от 8 до 13 мм.
• Индивидуален тест.

Референция: D02

Тегло: 100 g


* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: