Работа » Продукти » Предпазни колани » седалки за спец. акции
Снимка Модел Референция Марка Стандарт

седалки за спец. акции

FALCON

Лека седалка за интервентни и спасителни дейности 

C038AA0 PETZLСЕ EN 358; СЕ EN 813

FALCON ASCENT

Лека седалка за спасителни дейности, изискващи изкачване по фиксирано въже

C038BA0 PETZLСЕ EN 358; СЕ EN 813

FALCON MOUNTAIN

Лека седалка за спасителни дейности, изискващи използване на катерачна техника

C038CA0 PETZLСЕ EN 358; EN 813; EN 12277_C
Резултати: 3

Обща информация

Седалки за спасителни и специални акции

Новата гама седалки FALCON на PETZL е предназначена за всички професионални спасители: пожарникари, планински спасители, спасители в индустрията и др. Petzl разработи три модела седалки специално, за да отговори на специфичните изисквания на тези дейности. Petzl конструира новите седалки FALCON с много леки и удобни колани за кръста и бедрата, осигуряващи удобство при движение (при ходене, хоризонтално или вертикално движение и др.) Кръстният колан е снабден с различни точки на окачване в зависимост от вида на дейността: странични точки, ринг, ниско разположена точка. Всички седалки FALCON имат задна катарама, позволяваща обединяване с гръден колан, необходим например при акции с хеликоптер или при изкачване по въже. Освен това, всяка седалка FALCON е с елементи, осигуряващи максимална функционалност при спасителните дейности: различни точки на окачване, твърди или гъвкави инвентарници, гайки за карабинер за инвентар CARITOOL. 

* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: