Работа » Продукти » Предпазни колани » сбруи за височинна работа
Снимка Модел Референция Марка Стандарт

сбруи за височинна работа

HERO PRO

Удобен предпазен колан срещу падане с позициониращ колан

BHPH BEALCE EN 361; EN 358; EN 813

HERO PRO SIT

Предпазен колан за седнало положение с позициониращ колан

BHPHS BEALCE EN 358, CE EN 813

SYNCRO

Предпазен колан за цялото тяло с позициониращ колан

BHPSYN BEALCE EN 361; EN 358

YPSILON

Гръден колан, предназначен за обединяване със седалка

BHPY BEALCE EN 361

AVAO BOD европейска версия

Удобен предпазен колан срещу падане с позициониращ колан

C071AA0 PETZLСЕ EN 361; EN 358; EN 813

AVAO BOD FAST европейска версия

Удобен предпазен колан срещу падане с позициониращ колан, катарами "Fast"

C071BA0 PETZLСЕ EN 361; EN 358; EN 813

AVAO SIT

Предпазен колан за седнало положение с позициониращ колан

C079AA0 PETZLСЕ EN 358; СЕ EN 813, EAC

AVAO SIT FAST

Предпазен колан за седнало положение с позициониращ колан

C079BA0 PETZLСЕ EN 358; СЕ EN 813, EAC

TOP

Гръден колан, предназначен за обединяване със седалка

C081AA0 PETZLСЕ EN 361

TOP CROLL S

Гръден колан с интегриран гръден самохват  CROLL S, предназначен за обединяване със седалка

C081BA00 PETZLCE EN 361, CE EN 12841 B, EAC
Резултати: 19    Страници: 12 | >

Обща информация

Предпазни колани срещу падане (сбруи), седалки и позициониращи колани на Petzl

Предпазни колани за цялото тяло (БДС EN 361) се използват в случаите на риск от падане от височина. Те са предназначени основно за работа на височина с опора на краката (от скеле, платформа, вишка и др.). Предпазните колани (сбруите) срещу падане от височина трябва да имат поне една високо разположена точка на окачване (БДС ЕN 361). В случай на падане на работещия, сбруята допринася за равномерно разпределение на натоварването върху тялото, предотвратява обръщане с главата надолу и задържа човека в правилно положение с главата нагоре.

Предпазните колани за цялото тяло с позициониращ колан и колан за седнало положение (седалка) са най-универсални, подходящи са за много ситуации, свързани с работа на височина и предоставят оптимален комфорт. Тези сбруи на Petzl осигуряват защита срещу падане от височина плюс допълнителен комфорт при позициониране или работа във висящо положение. Съответстват на БДС ЕN 361, БДС ЕN 358 и БДС ЕN 813).

Предпазните колани за седнало положение (седалки) (БДС EN 813) на Petzl са комбинирани с позициониращ колан (БДС EN 358) и предоставят удобство при висяща работа и работа, изискваща позициониране към работното място. В случаи на дейности, свързани с риск от падане от височина, тези седалки трябва да се допълнят и комбинират с гръден колан. Обединена с гръден колан TOP, работната седалка на Petzl се превръща в предпазен колани за цялото тяло срещу падане от височина и успешно може да се използва при работа на височина и от въже.

* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: