Работа » Продукти » Твърди осигурителни линии
Снимка Модел Референция Марка Стандарт

Твърди осигурителни линии

SECUROPE

Въжена хоризонтална или вертикална осигурителна линия

securope FALLPROTECEN 795 :2012 клас C и EN 353-1

SECURAIL VERTICAL

Вертикална релсова осигурителна линия

securail_vertical FALLPROTECБДС EN 353-1
Резултати: 2

Обща информация

Пик 3000 предлага хоризонтални и вертикални твърди осигурителни линии за височинна защита, произведени от фирмата Fallprotec. Те могат да бъдат хоризонтални и вертикални осигурителни линии от стоманено въже или релсови хоризонтални и вертикални осигурителни линии. Осигурителните линии са изработени от висококачествени материали и са сертифицирани по европейските стандарти. В зависимост от конкретната ситуация Пик 3000 изготвя проект и оферта с необходимите елементи.


* За повече информация обърнете се към нас или към интернет сайта на производителя


Официален представител за България на: